Skip to main content

Pla de desenvolupament local i comercial a la Jonquera

28 Juny 2018
Ajuntament de la Jonquera

L’Ajuntament de la Jonquera ha encarregat a Focalizza un pla de desenvolupament i promoció local i comercial. El projecte té la finalitat de definir aquelles estratègies que seran necessàries a emprendre al municipi en els propers anys.

El conjunt d’estratègies inclouen diverses actuacions per a la millora de l’ampli i divers teixit comercial urbà del municipi fronterer, i dels sectors vinculats pròpiament al turisme. Concretament, les actuacions per a l’enfortiment del comerç i l’associacionisme comercial i intersectorial, seran d’especial interès.

El pla es configura de les següents parts:

  • Reconeixement visual del territori. La primera de les parts es basa en el reconeixement in situ del municipi i les seves principals àrees comercials i recursos d’interès. La identificació i anàlisi de l’oferta comercial, els motors comercials, la  imatge dels carrers, les polítiques públiques d’urbanisme, de regulació de l’oferta, de foment de l’ocupació,… s’inclouen en aquesta fase.
  • Realització de reunions i entrevistes amb els agents locals. Una vegada realitzada l’anàlisi dl municipi i els seus diversos nuclis, es procedeix a iniciar converses amb els principals agents locals vinculats a la promoció econòmica i turística (tant administració pública com privada) a efectes de conèixer i compartir la seva visió del municipi.
  • Redacció del pla d’actuacions per al desenvolupament local i comercial. Aquesta tercera part posarà tot el seu accent en la definició de les polítiques públiques de foment de comerç i del sector turístic del municipi. Aquestes polítiques es basaran en temàtiques com la regulació comercial, l’urbanisme, la imatge dels comerços, la dinamització dels diferents motors comercials i econòmics, difusió i promoció de l’oferta turística,…

El pla d’acció es planteja com a pla de màrqueting que respon a la determinació de segments de caracterització de la clientela i estratègies de posicionament del municipi de la Jonquera.