Skip to main content

Pla de desenvolupament turístic a Cervelló

06 Març 2018
Diputació de Barcelona

Focalizza desenvolupa un programa d’actuacions per a Cervelló on es descriuen i es defineixen les accions que cal dur a terme per projectar la dinàmica turística d’aquest municipi de la comarca del Baix Llobregat.

Dins del projecte de desenvolupament turístic que Focalizza duu a terme per la Diputació de Barcelona, es concreta el Pla d’acció per al desenvolupament turístic del municipi. Aquest document es concreta en les següents parts:

  • Definició dels motors turístics de Cervelló.
  • Creació del full de ruta pel desenvolupament turístic del municipi.
  • Seguiment del projecte de dinamització turística.

Val a dir que el pla d’acció d’impuls turístic es planteja com a pla de màrqueting que respon a criteris de concreció de motors turístics tangibles, a la determinació de segments de caracterització de la clientela, a les estratègies de posicionament o a l’orientació vers el disseny de les diferents accions de dinamització turística i vinculades als tres motors o productes definits. Finalment, i també en relació al full de ruta proposat, es dedica un apartat que fa referència a la comunicació i difusió de l’oferta turística.