Skip to main content

Pla de Dinamització de l’activitat comercial urbana a Blanes

29 Agost 2019
Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes ens ha encarregat la realització d’un projecte de dinamització de l’activitat comercial urbana de la seva ciutat. Amb l’inci de la nova legislatura, el consistori vol impulsar un nou projecte que defineixi les mesures per a l’enfortiment comercial a la ciutat.

Blanes és una de les ciutats més importants de la comarca de la Selva. Es tracta d’un municipi amb un fort atractiu no només comercial sinó també turístic on conviuen diferents col·lectius com són els turistes, la segona residència i la pròpia ciutadania.

Pel que fa al projecte, el món del comerç viu un moment molt intens amb la necessitat de reformular les polítiques comercials urbanes dels municipis i les ciutats.

Per aquest motiu, i fruit de la importància que té el comerç de Blanes dins la ciutat, el treball es portarà a terme de forma molt participativa. En aquest sentit, el projecte comptarà amb la participació d’un ampli ventall d’actors econòmics, comercials i socials de la ciutat. L’objecte d’aquesta elevada participació descansarà en construir una comunitat d’actius humans que vetlli i s’impliqui en la dinamització comercial de la ciutat.

En total, es faran diferents reunions amb comerços, restauradors, hotelers, associacions de veïns, associacions culturals, i un llarg etcètera,…

Més enllà de l’ampli procés participatiu, el treball finalitzarà amb un pla de treball específic amb els eixos més importants de treball, així com els programes específics de dinamització comercial urbana a Blanes. Entre els principals eixos hi figuraran el model comercial futur de la ciutat, els mecanismes de treball i consens entre sectors així com el rol que ha de projectar el municipi i els seus departaments tècnics pel que fa a l’enfortiment de l’activitat comercial.

Amb aquest nou projecte, el nostre equip de treball segueix apostant per la realització de treballs amb un marcat aire pràctic i participatiu que vetlli no només pel comerç sinó també per tota l’activitat comercial urbana a Blanes.