Skip to main content

Pla de dinamització del comerç urbà de Palafrugell

14 Febrer 2017
Ajuntament de Palafrugell

L’Ajuntament va voler fer un pas endavant, i revisar el model de dinamització comercial de la ciutat i els seus diferents nuclis. Tanmateix, i en vistes a realitzar aquest anàlisi, el propi consistori es va plantejar l’oportunitat que aquest sigui un treball realitzat amb la plena i màxima participació del seu equip tècnic, polític i amb una destacada participació i implicació dels agents comercials que formen part de la promoció i dinamització comercial, econòmica i turística del municipi.

Així mateix, des de Focalizza es va pretendre realitzar un treball amb l’objectiu d’elaborar un pla de dinamització del comerç urbà que determini les diferents polítiques públiques que cal desenvolupar per a la promoció i dinamització del comerç urbà.

El Pla de dinamització del comerç urbà del municipi es va estructurar en dues grans fases, les quals contemplen el següent contingut:

  • La realització d’un reconeixement del comerç urbà del municipi i el seu entorn, des d’una visió molt qualitativa, a la vegada que portar a terme un procés de realització de tècniques d’investigació amb una forta participació i implicació dels diferents interlocutors del sector comercial i econòmic.
  • La redacció d’un pla d’actuació que inclogui aquelles polítiques de foment del comerç urbà així com actuacions de planificació comercial que es considerin oportunes, segons l’anàlisi realitzat, i tenint en compte l’opinió dels agents del territori. Les propostes d’acció fan referència des de polítiques de promoció i foment de l’oferta de Palafrugell, polítiques que contribueixin a la millora de l’espai urbà del municipi, polítiques de foment de l’ocupació i l’emprenedoria, així com, entre d’altres, la transformació i el foment de l’associacionisme comercial i econòmic com a motor activador i promotor de la ciutat.

El treball, va ser liderat pel nostre director, el Sr. Oriol Cesena, amb bona part de l’equip tècnic de la nostra empresa, va pretendre desenvolupar totes aquelles estratègies que contribueixin a promoure el foment de comerç urbà i puguin ser transversals, a la vegada que permetin treballar i col·laborar amb d’altres sectors del municipi i promouen la seva competitivitat.

Amb aquest treball, la nostra empresa segueix portant a terme projectes de dinamització comercial de les ciutats amb una clara vocació a desenvolupar i cercar noves fórmules de treball que facin més competitiu el comerç de trama urbana català.