Skip to main content

Pla de dinamització del comerç urbà dels barris de Collblanc – La Torrassa

06 Febrer 2018
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la diputació de Barcelona volen fer un pas endavant, i revisar el model de dinamització comercial actual dels barris de Collblanc – La Torrassa. Tanmateix, i en vistes a realitzar aquest anàlisi, es planteja l’oportunitat que aquest sigui un treball realitzat amb la plena i màxima participació dels agents comercials que formen part de la promoció i dinamització comercial dels esmentats barris.

Així mateix, des de Focalizza es pretén realitzar un treball amb l’objectiu d’elaborar un pla de dinamització del comerç urbà que determini les diferents polítiques públiques que cal desenvolupar per a la promoció i dinamització d’aquests dos barris.

El Pla de dinamització del comerç urbà dels barris de Collblanc- La Torrassa es troba estructurat en dues grans fases, les quals contemplen el següent contingut:

  • La realització d’un reconeixement del comerç urbà dels barris i el seu entorn, des d’una visió molt qualitativa, a la vegada que portar a terme un procés de realització de tècniques d’investigació amb una forta participació i implicació dels diferents interlocutors del sector comercial.
  • La redacció d’un pla d’actuació que inclogui aquelles polítiques de foment del comerç urbà així com actuacions de planificació comercial que es considerin oportunes, segons l’anàlisi realitzat, i tenint en compte l’opinió dels agents del territori. Les propostes d’acció fan referència des de polítiques de promoció i foment de l’oferta dels barris de Collblanc- La Torrassa, polítiques que contribueixin a la millora de l’espai urbà dels barris, polítiques de foment de l’ocupació i l’emprenedoria, així com, entre d’altres, la transformació i el foment de l’associacionisme comercial i econòmic com a motor activador i promotor d’aquests barris.

El treball, liderat pel nostre director, el Sr. Oriol Cesena, amb bona part de l’equip tècnic de la nostra empresa, pretén desenvolupar totes aquelles estratègies que contribueixin a promoure el foment del comerç urbà i puguin ser transversals, a la vegada que permetin treballar i col•laborar amb d’altres sectors dels barris i promoure la seva competitivitat.

Amb aquest treball, la nostra empresa segueix portant a terme projectes de dinamització comercial amb una clara vocació a desenvolupar i cercar noves fórmules de treball que facin més competitiu el comerç de trama urbana català.