Skip to main content

Pla de màrqueting i de creixement comercial en el sector xarcuter

11 abril 2017
Xarcuteria

El món de la xarcuteria és un dels sectors que millor ha capitanejat la crisi econòmica dels darrers anys. En general, la transformació dels hàbits de compra i consum alimentaris, ha fet que aquest sector hagi pogut desenvolupar noves oportunitats de venda vinculades a la transformació i millor elaboració dels productes. La compra de productes que només requereixen un pas final per a ser servits a taula, ha contribuït, al bon funcionament del sector.

Empreses de llarga tradició comercial en el sector, han vist com els seus negocis patien un important creixement. Creixements en termes no només de facturació, sinó també pel que fa als punts de venda. Una de les empreses que s’ha trobat en aquest escenari, va decidir contractar els nostres serveis, per tal de realitzar un pla de màrqueting i de creixement comercial.

Aquest pla de treball, va incloure una anàlisi exhaustiu i detallat de:

  • Reconeixement de la imatge de cadascun dels seus establiments. Imatge exterior, interior, circulació dins les botigues, tracte del personal, …
  • Estat actual de la seva gestió i estructura organitzativa. L’staff tècnic i de direcció, estructura organitzativa, tasques i funcions, …
  • Anàlisi de les polítiques comercials i de vendes, així com del seu funcionament digital actual.
  • Anàlisi i reconeixement de l’estat econòmic i financer de l’empresa. Ratis de gestió econòmica, anàlisi dels marges comercials, …
  • Anàlisi DAFO amb la definició dels aspectes d’ordre intern i d’ordre extern que cal treballar.

Finalment, el treball, va ser dirigit pel nostre director, el Sr. Oriol Cesena, establint les possibles línies i escenaris de futur. La finalitat no només va ser millorar el funcionament del negoci, sinó també a efectes de modelar els possibles escenaris de creixement empresarials futurs. Com ara, el possible disseny d’un nou model de negoci, així com de les diferents polítiques d’estructura organitzativa i de gestió, i de les accions de màrqueting i estratègia digital a executar.