Skip to main content

Pla de mesures per a l’enfortiment del teixit local, comercial i turístic a Hostalric

16 Mai 2018
Ajuntament d'Hostalric

L’Ajuntament d’Hostalric vol impulsar estratègies per a potenciar la competitivitat turística i comercial del municipi. En aquesta línia, l’equip de Focalizza estem portant a terme un pla de desenvolupament d’aquest territori de rellevants recursos, tant comercials com naturals, culturals i gastronòmics.

El projecte de Focalizza inclourà les estratègies per a la dinamització turística i comercial del municipi d’Hostalric, que es concretarà en les següents parts:

  • Identificació i reconeixement dels motors turístics i comercials d’Hostalric.
  • Identificació i anàlisi de l’oferta comercial i de restauració del municipi.
  • Anàlisi de les infraestructures, i especialment, aquelles vinculades directament amb l’activitat turística i comercial d’Hostalric.
  • Definició dels motors turístics i comercials del municipi.
  • Creació del full de ruta pel desenvolupament turístic i comercial de la vila.

Val a dir que el pla d’acció de desenvolupament turístic i comercial es planteja com a pla de màrqueting que respon a criteris de concreció de motors turístics i comercials tangibles, a la determinació de segments de caracterització de la clientela, a les estratègies de posicionament o a l’orientació vers el disseny de les diferents accions de dinamització turística i comercials vinculades als motors o productes definits.

El treball, que comptarà amb una important tasca de reconeixement i anàlisi al propi territori, també destacarà per realitzar un ampli procés d’investigació qualitativa amb els principals agents representants d’empreses i recursos d’atractiu turístic i comercial, així com amb líders d’opinió.

El projecte serà dirigit per Oriol Cesena, director de Focalizza, en paral·lel amb tot l’equip.