Skip to main content

Pla de millora comercial a Tossa de Mar

04 abril 2017
Ajuntament de Tossa de Mar

L’Ajuntament de Tossa ve realitzant una intensa activitat en l’àmbit de la promoció turística i comercial del municipi. Prova d’això, n’és l’impuls de tot un seguit d’activitats formatives orientades a la millora del seu teixit comercial i econòmic. Ho fa palès el fet que en els darrers mesos han realitzat activitats formatives amb el nostre equip de professionals formadors, en l’àmbit de la imatge i la gestió digital dels negocis.

De forma complementària, l’ajuntament també ha decidit impulsar un pla de millora comercial del municipi. En concret, l’ajuntament, vol impulsar tot un seguit de mesures que permetin millorar l’oferta comercial del seu espai urbà. Per això, ens va encarregar l’esmentat pla de millora.

En aquest sentit, Focalizza va iniciar un pla de treball, el qual va consistir en les següents etapes:

  • Reconeixement del teixit econòmic i comercial. Aquesta primera fase ens va permetre establir quin és l’estat de partida en relació als eixos comercials, els establiments oberts i/o tancats segons l’època de l’any, el mix comercial, la presència de serveis dins l’espai comercial urbà….
  • Debat i participació del sector comercial. Aquesta segona fase va constar de reunions i grups de treball amb els comerços més representatius del municipi. Així, conèixer la seva visió actual, i la seva visió en relació al dinamisme comercial actual de la vila.
  • El treball també va constar d’una tercera fase de diagnosi i propostes de millora. En aquesta fase, el nostre equip va proposar tot un seguit d’actuacions. Aquestes, ens van permetre dissenyar un pla de treball de millora comercial del municipi.

La realització del treball va comprendre un termini aproximat de tres mesos, en els que es van portar a terme les fases anteriorment descrites. La direcció del treball va anar a càrrec del nostre director, el sr. Oriol Cesena. Anteriorment, Focalizza ha treballat amb un ampli nombre de municipis de característiques similars, i molt especialment, ubicats a la comarca de la Selva, com és el cas de Tossa de Mar.