Skip to main content

Pla de promoció comercial a Olesa de Montserrat

13 Desembre 2017
Ajuntament d’Olesa de Montserrat

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat està impulsant tot un seguit d’actuacions en l’àmbit de la promoció comercial del municipi. Prova d’això, n’és l’impuls de tot un seguit d’activitats de millora de la competitivitat del comerç i els mercats orientades a la millora del seu teixit comercial i econòmic.

De forma complementària, l’ajuntament també ha decidit impulsar un pla de millora comercial del municipi. En concret, l’ajuntament, vol impulsar tot un seguit de mesures que permetin millorar l’oferta comercial del seu espai urbà. Per això, ens ha encarregat l’esmentat pla de millora.

En aquest sentit, Focalizza iniciarà un pla de treball, el qual consistirà en les següents etapes:

  • Reconeixement del teixit econòmic i comercial. Aquesta primera fase ens permetrà establir quin és l’estat de partida en relació als eixos comercials, els establiments oberts i/o tancats segons l’època de l’any, el mix comercial, la presència de serveis dins l’espai comercial urbà….
  • Debat i participació del sector comercial. Aquesta segona fase constarà de reunions i grups de treball amb els comerços més representatius del municipi. Així, conèixer la seva visió actual, i la seva visió en relació al dinamisme comercial actual de la vila.
  • El treball també constarà d’una tercera fase de propostes de millora. En aquesta fase, el nostre equip proposarà tot un seguit d’actuacions. Aquestes, ens permetran dissenyar un pla de treball de millora comercial del municipi.

La realització del treball comprendrà un termini aproximat de tres mesos, en els que es portaran a terme les fases anteriorment descrites. La direcció del treball anirà a càrrec del nostre director, el Sr. Oriol Cesena. Anteriorment, Focalizza ha treballat amb un ampli nombre de municipis de característiques similars com són els projectes realitzats a Parets del Vallès, Lliçà de Vall,…