Skip to main content

Pla de dinamització comercial a Campos, Mallorca

23 Desembre 2021
Ajuntament de Campos

L'Ajuntament de Campos, municipi situat a la comarca de Migjorn (Mallorca), ens va encarregar la realització d'un pla d'acció per a la dinamització comercial del municipi.

Aquest treball ha consistit en una primera part de reconeixement i de reflexió en relació al comerç del municipi, per posteriorment plantejar una segona part en la qual es definiran tot un seguit d'estratègies i mesures específiques de treball per a la dinamització comercial del municipi. Ambdues parts han comptat amb la participació de diverses àrees de l'Ajuntament així com de representants del sector comercial i de la restauració del municipi.

Pel que fa al pla d'acció, les accions s'han concretat en mesures orientades a fomentar la col·laboració publicoprivada, enfortir la competitivitat del sector, l'impuls de les singularitats comercials campaneres així com el treball transversal amb altres sectors. estratègics del municipi com ara el turisme. 

Amb aquest projecte, el nostre equip segueix treballant per l'enfortiment d'un sector, el comerç, que necessita de mesures per tal d'impulsar-ho com a un sector dinàmic, fort i resilient.