Skip to main content

Pla de dinamització comercial i turística a Ascó

12 Febrer 2021

L’Ajuntament d’Ascó ens ha encarregat l’elaboració d’un pla de treball amb mesures específiques per a l’impuls de l’activitat comercial i turística del municipi.

Ascó és un municipi de poc més de 1.500 habitants i ubicat a la comarca de la Ribera d’Ebre. Caracteritzat per ser un municipi amb la disposició d’una central nuclear, el municipi disposa de tot un seguit de recursos de caràcter turístic. El Castell d’Ascó, i el seu entorn proper caracteritzen aquest petit municipi com un espai per ser promocionat des de la vessant turística.

De la mateixa manera, disposa d’una certa activitat comercial, majoritàriament quotidiana, que es complementa amb tit un seguit de serveis comercials.

És en aquest context, on des del propi consistori es vol impulsar un pla d’enfortiment del sector comercial que tingui en compte la vessant turística i els actius que li són propis.

En aquest context, és en el que el nostre equip de treball impulsarà, sota un pla d’acció concret, tot un seguit de mesures específiques que defineixin quin ha de ser el model comercial i turístic del municipi per als propers 5 anys.

Del treball, que oferirà un marcat caràcter pràctic i participatiu, se’n derivaran mesures que, entre d’altres, vetllaran per la reactivació econòmica de l’activitat comercial, la seva modernització, la millora en la competitivitat i la reducció de la bretxa digital, mesures de vinculació entre el comerç i el turisme així com d’altres mesures que enforteixin el model econòmic del petit municipi.

Tot plegat, de la ma de l’equip de consultors de Focalizza, i amb una metodologia de treball qualitativa en la que es fomentarà una elevada participació de l’equip polític de l’ajuntament així com dels representants d’entitats associatives en l’àmbit del comerç, el teixit comercial i turístic...