Skip to main content

Pla director per a la dinamització dels mercats a la província de Girona

11 Gener 2018
Diputació de Girona

 Els mercats són un dels formats de compra alimentària més importants del teixit comercial català. En general, els mercats sempre han estat un motor de vertebració i cohesió dels municipis, esdevenint, en molts casos, autèntiques locomotores comercials dels municipis.

Tanmateix, la forta competitivitat actual, els hàbits canviants, sobretot, la velocitat d'aquests darrers, han fet que en alguns casos, els mercats hagin perdut atractiu.

Molt probablement, els mercats del futur s'hauran de reconvertir en espais amb un component no només comercial sinó molt més transversal. Amb la realització de polítiques de foment del consum responsable, de col·laboració amb altres sectors estratègics dels municipis i els territoris, els mercats tindran la seva oportunitat per recuperar aquesta capacitat de dinamisme i d'exercici de motor econòmic dels municipis.

Per aquest motiu, en els propers mesos engegarem un projecte que intenti definir quines són aquestes polítiques comercials i econòmiques que, en el cas de la demarcació de Girona, es consideren que poden ser les més notòries.

El treball serà liderat pel nostre director, el Sr. Oriol Cesena, comptarà amb la participació de la resta de l'equip de consultors de la nostra empresa (www.focalizza.com).

Amb aquest nou projecte vinculat al món dels mercats, la nostra empresa segueix treballant en la redacció de projectes que impulsen aquests formats de tanta tradició com són els mercats al nostre país.