Skip to main content

Pla director per a la reactivació i impuls del comerç de proximitat a la demarcació de Girona

06 Març 2018
Diputació de Girona

El comerç de proximitat és un dels sectors productius més importants del nostre país. El comerç és font de vida i un dels motors vertebradors de les economies locals que, alhora, fomenta les relacions i la cohesió social.

El comerç urbà farà front, en els propers anys, a nous reptes que sens dubte marcaran l’estat de salut d’aquest sector.

Després de molts anys en que les administracions promovien polítiques de foment del comerç urbà orientades a la realització de campanyes comercials, els nous entorns competitius ens obliguen a repensar aquestes polítiques de planificació públiques. Les polítiques han de contribuir a la millora de la competitivitat d’un sector tant important en l’estructura productiva de les economies locals.

En aquest sentit, la Diputació de Girona, amb un clar interès en desenvolupar nous i innovadors programes i mesures de reactivació del comerç, ha proposat la realització d’un Pla director del comerç de la demarcació.

Aquest pla, inclou diferents línies de propostes orientades a:

  • Enfortir la professionalització del comerç amb noves i creatives eines de formació per als comerços.
  • Promoure un nou model associatiu que representi a professionals del comerç. Un model basat en la motivació, el compromís, la confiança, el sentit de pertinença d’un comerç que ha de recuperar el seu valor social en els municipis i les ciutats.
  • Desenvolupar un marc de consens i de col·laboració entre el sector comercial i econòmic amb l’àmbit públic. Els models de col·laboració público privats estan reeixint en el que ha de ser una nova manera d’entendre la professionalització i gestió de les polítiques públiques en favor del comerç de proximitat.

En general, aquest pla director, vol ser, també, un instrument de debat i consens amb el sector que permeti reactivar i modernitzar el comerç urbà del futur.

El treball serà dirigit pel nostre director, el Sr. Oriol Cesena.