Skip to main content

Pla d'enfortiment del comerç de la Garriga

25 Novembre 2022
Ajuntament de la Garriga

L'Ajuntament de la Garriga ens ha encarregat la realització d'un pla d'acció per a l'enfortiment del comerç del municipi. Després d’uns anys en els que el consistori ha engegat tot un seguit de mesures d’impuls del sector, ara es proposa la revisió de les diferents polítiques comercials realitzades fins el moment així com la identificació de possibles oportunitats i projecte, de caràcter estratègic, que permetin millorar el posicionament i la mirada del sector.

L’enfocament del projecte serà al mateix multidisciplinari, aplicant una metodologia diversa que faciliti espais i mecanismes de debat, de col·laboració i de participació per tal de definir objectius i estratègies conjuntes entre els diferents agents implicats en l’activitat urbana. Aquest treball, així doncs, s'estructura al voltant d'una metodologia que cerca la visió integral de l'activitat comercial per tal de detectar aquells elements i dinàmiques que a dia d'avui estan condicionant l'activitat comercial urbana. Així doncs, el treball presenta una important voluntat pràctica entregant com a resultat final una sèrie de línies d'actuació que permetin construir una estratègia de dinamització del municipi pròpia de la Garriga, tenint en compte les seves singularitats i el seu model comercial.

El projecte s'ha concretat en una primera part de reconeixement del territori i la consulta de la documentació pertinent. Al mateix temps s'han desenvolupat un seguit de trobades i converses amb representants de l'equip polític i tècnic del consistori així com amb agents del territori i entrevistes en profunditat amb agents directament implicats en l'activitat comercial del municipi. 

Amb aquest projecte, el nostre equip segueix treballant per l'enfortiment d'un sector, el comerç, que necessita de mesures per tal d'impulsar-ho com a un sector dinàmic, fort i resilient.