Skip to main content

Pla Estratègic del comerç d'Amposta

25 abril 2022
Ajuntament d'Amposta

Amposta és la capital de la comarca del Montsià i la porta d'entrada a les terres de l’Ebre. La seva capitalitat comarcal li confereix un rol molt destacat pel que fa a l’abastiment de la seva ciutadania i dels habitants de la comarca.

La ciutat sempre ha sigut conscient d'un fet tan rellevant com aquest i així ho indica, molt clarament, la fortalesa de les seves polítiques comercials. En aquest sentit, i al llarg dels darrers anys, el propi consistori ha impulsat múltiples actuacions que persegueixen l'enfortiment de la dinamització comercial.

Ara, després de dos anys de pandèmia, i en un context fortament competitiu, la seva regidoria de comerç ens ha encarregat la realització d’un document que defineixi, clarament, les línies estratègiques que caldrà portar a terme en els propers anys.

El treball que executem, doncs, vol ser el full de ruta del comerç d’Amposta a l’horitzó del 2025. Un document que incorporarà diferents línies estratègiques i programes que es vehiculin a través de factors tan importants com ho són la transversalitat amb d’altres àrees i sectors productius de la ciutat, la col·laboració publico privada amb els diferents actors econòmics i socials, la transició verda del sector comercial, així com l’impuls de mesures per a la transformació digital del comerç del municipi i de la comarca.

Aquest treball es complementa amb un cens de l’activitat comercial urbana d’Amposta com a pas previ per a la millora en la presa de decisions comercials del propi consistori que, amb aquest treball, podrà disposar d’una radiografia clara i exhaustiva del seu teixit comercial.

Amb aquest nou projecte, la nostra empresa segueix creixent pel territori. Amb aquest treball, el nostre equip segueix dissenyant projectes dins el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.