Skip to main content

Pla estratègic del comerç de la ciutat d'Eivissa

19 Octubre 2020
Ajuntament d’Eivissa

L’Ajuntament de d’Eivissa ens ha encarregat la realització d’un pla per tal de revisar i definir les polítiques comercials que caldrà emprendre en els propers anys. Es tracta d’un projecte que pretén reconèixer l’estat actual de les polítiques públiques comercials que s’hi realitzen així com de la definició de les principals línies estratègiques que l’ens local ha de portar a terme per millorar el dinamisme comercial de la ciutat.

El nostre equip desenvoluparà un anàlisi i reconeixement de l’estat actual de bona part de les polítiques comercials que s’han implementat fins ara, des del mateix ajuntament i les seves diferents associacions de comerciants. Així, el projecte inclourà les següents tres línies de treball:

  • Reconeixement de les polítiques comercials realitzades en els darrers anys en matèria de l’associacionisme, la col·laboració publico privada, les línies de dinamització comercial,....
  • Reconeixement de l’estructura comercial de la ciutat. Aquesta fase servirà per identificar els criteris qualitatius que defineixen l’estructura de l’espai comercial urbà a la ciutat d’0eivissa i els seus diferents barris.
  • El tercer punt objecte del treball descansarà en la definició d’un pla d’acció específic per a la reactivació, recuperació i dinamització del comerç de la ciutat. Es tracta de l’elaboració d’un pla concret amb mesures específiques que donin resposta i solució a aspectes com la reactivació comercial i econòmica de la ciutat així com d’impuls de mecanismes de treball publico privats que enforteixin el model comercial.

Amb aquest nou projecte, el nostre equip segueix treballant en el desenvolupament de mesures per a l’impuls de l’activitat comercial urbana de les ciutats així com del comerç de proximitat, en general. El nostre equip, també segueix treballant en la cerca de noves fórmules de treball que permetin un major progrés del secor comercial urbà, en aquet cas, d’Eivissa ciutat.