Skip to main content

Pla estratègic del comerç urbà a Banyoles

21 Octubre 2020
Ajuntament de Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ens ha encarregat la realització d’un pla estratègic del seu comerç que tingui en compte l’impuls de mesures per millorar l’ocupabilitat dels seus locals buits.

En el context actual, la reactivació dels espais urbans dels municipis a través de mesures de reactivació de l’economia urbana, representa un dels reptes més importants. Un dels aspectes que, en aquest sentit, cal analitzar, és la presència d’establiments buits en les trames urbanes dels municipis.

Banyoles, no exempta d’aquesta problemàtica vol treballar en l’impuls d’aquestes mesures de reactivació econòmica i de l’activitat comercial urbana, en general.

En aquest sentit, el nostre equip portarà a terme un projecte que inclourà els següents grans blocs de treball.

  • Realització d’un cens de l’activitat comercial urbana. Aquest cens pretén quantificar tota l’oferta comercial del municipi i classificar-la per sectors de despesa comercial. Al mateix temps, aquesta primera part proposarà tot un seguit d’indicadors en relació a l’oferta comercial i l’ocupabilitat comercial a Banyoles.
  • Reconeixement de l’estructura comercial de la ciutat. Aquesta segona fase servirà per identificar els criteris qualitatius que defineixen l’estructura de l’espai comercial urbà a Banyoles.
  • El tercer punt objecte del treball descansarà en la definició d’un pla d’acció específic per a la reactivació, recuperació i dinamització dels locals buits existents a la ciutat. Es tracta de l’elaboració d’un pla concret amb mesures específiques que donin resposta i solució a aspectes com l’embelliment dels locals, la reactivació econòmica i social així com d’impuls de mecanismes de treball publico privats.
  • El quart i darrer aspecte pretén redefinir les polítiques públiques d’impuls del comerç i l’activitat urbana de Banyoles.

Amb aquest nou projecte, el nostre equip segueix treballant en el desenvolupament de models d’enfortiment del comerç de proximitat i en la cerca de noves fórmules de treball que permetin un major progrés del secor comercial urbà.