Skip to main content

Pla per al desenvolupament de l’activitat comercial urbana a Formentera

29 Octubre 2020
Consell Insular de Menorca

El Consell Insular de Formentera ens ha encarregat la realització d’un pla estratègic del seu comerç que tingui en compte l’impuls de mesures per millorar la seva modernització i atractiu comercial.

En el context actual, la reactivació dels espais urbans a través de mesures de reactivació de l’economia urbana, representa un dels reptes més importants. Un dels aspectes que, en aquest sentit, cal analitzar, en són les polítiques comercials que s’hi estan portant a terme.

L’illa de Formentera, no exempta d’aquesta problemàtica vol treballar en l’impuls d’aquestes mesures de reactivació econòmica i de l’activitat comercial de l’illa, en general.

En aquest context, el nostre equip portarà a terme un projecte que inclourà els següents grans blocs de treball.

  • Realització d’un cens de l’activitat comercial de l’illa. Aquest cens pretén quantificar tota l’oferta comercial de tot el territori i classificar-la per sectors de despesa comercial. Al mateix temps, aquesta primera part proposarà tot un seguit d’indicadors en relació a l’oferta comercial i l’ocupabilitat comercial a Formentera.
  • Reconeixement de l’estructura comercial de l’illa. Aquesta segona fase servirà per identificar els criteris qualitatius que defineixen l’estructura de l’espai comercial urbà a Formentera.
  • El tercer punt objecte del treball pretén definir les polítiques públiques d’impuls del comerç i l’activitat urbana de Formentera. Entre aquestes polítiques es revisaran les referents a associacionisme, polítiques de treball conjunt amb el sector privat, mesures per a la modernització i l’ocupabilitat, accions vinculades al treball transversal dins el territori, activitats d’impuls de les singularitats comercials de l’illa,.....

Amb aquest nou projecte, el nostre equip segueix treballant en el desenvolupament de models d’enfortiment del comerç de proximitat en territoris amb tipologies de model comercial molt diferents entre si. Tots aquests projectes cerquen noves  fórmules de treball que permetin un major progrés del secor comercial urbà.