Skip to main content

Pla estratègic del comerç urbà de Castellbisbal

05 Novembre 2020
Ajuntament de Castellbisbal

L'Ajuntament de Castellbisbal ens ha encarregat la realització d'un pla estratègic del seu comerç que tingui en compte l'impuls de mesures per millorar la seva modernització i atractiu comercial.
En el context actual, la reactivació dels espais urbans a través de mesures de reactivació de l'economia urbana, representa un dels reptes més importants. Un dels aspectes que, en aquest sentit, cal analitzar, en són les polítiques comercials que s'hi estan portant a terme.
Castellbisbal, no exempta d'aquesta problemàtica vol treballar en l'impuls d'aquestes mesures de reactivació econòmica i de l'activitat comercial del seu municipi, en general.
En aquest context, el nostre equip portarà a terme un projecte que inclourà els següents grans blocs de treball.
Reconeixement de l'estructura comercial de l'illa. Aquesta segona fase servirà per identificar els criteris qualitatius que defineixen l'estructura de l'espai comercial urbà a Castellbisbal.
El segon punt, objecte del treball pretén definir les polítiques públiques d'impuls del comerç i l'activitat urbana de Castellbisbal. Entre aquestes polítiques es revisaran les referents a associacionisme, polítiques de treball conjunt amb el sector privat, mesures per a la modernització i l'ocupabilitat, accions vinculades al treball transversal dins el territori, activitats d'impuls de les singularitats comercials del municipi.
Amb aquest nou projecte, el nostre equip segueix treballant en el desenvolupament de models d'enfortiment del comerç de proximitat en territoris amb tipologies de model comercial molt diferents entre si. Tots aquests projectes cerquen noves fórmules de treball que permetin un major progrés dehttps://www.softcatala.org/themes/wp-softcatala/inc/languagetool/images/squiggle.png"); cursor: default; caret-color: rgb(102, 102, 102); color: rgb(102, 102, 102); font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 300; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">l secor comercial urbà.