Skip to main content

Pla de formació i competitivitat digital a Andratx

22 Juny 2021
Ajuntament d'Andratx

L’Ajuntament d’Andratx, a l’illa de Mallorca, ens ha encarregat la realització d’un pla de formació dirigit a la millora competitiva del sector comercial i de restauració.

En concret, ens ha demanat un pla dirigit a promoure la transformació digital dels seus negocis així com de millora en la gestió estratègica dels propis negocis.

Pel que fa a la concreció de les mesures dels programes, aquestes es fonamenten en els següents punts:

  • Jornada inicial de sensibilització sobre la importància de la transformació digital en el sector del comerç i la restauració.
  • Elaboració d’una guia de suport a la comunicació digital de l’activitat econòmica urbana del municipi que tracta aspectes relatius a què cal entendre per digitalització, com és el consumidor digital actual, quines eines es poden utilitzar en l’àmbit digital,...
  • Càpsules formatives virtual dirigides a treballar la comunicació digital d’aquestes empreses. En total es preveu la realització de 12 accions formatives que tractaran temes relatius a la forma de treballar eines digitals vinculades a la missatgeria instantània, les xarxes socials, les aplicacions mòbils,...
  • Pla d’acompanyament individualitzat per a la transformació digital dels negocis d’Andratx. Es preveu la realització d’un programa d’acompanyament a 12 negocis en els que es tractaran aspectes vinculats a sensibilització digital, eines de comunicació digital i eines per a la gestió comercial.

Totes aquestes mesures tindran una durada d’uns 3 mesos i es preveu que actuïn com a base per al desenvolupament de noves actuacions dirigides a la reactivació econòmica del municipi.