Skip to main content

Pla de formació i competitivitat digital a la comarca del Montsià

28 Juny 2021
Consell Comarcal del Montsià

El Consell Comarcal del Montsià està portant a terme un projecte d'enfortiment de la presència digital dels seus negocis. El projecte encarregat pretén combinar l’impuls de tot un seguit de mesures per a la transformació digital dels comerços, serveis i activitats de la comarca.

Entre aquestes mesures en destaquen les següents:

  • La realització d’un màxim de 22 projectes de digitalització individualitzat de negocis.
  • L’impuls de sis càpsules formatives virtuals que enforteixin el grau de digitalització comercial.

En el cas del primer apartat, i que, sense dubte, és el de major repercussió, es preveuen realitzar quatre sessions de treball individualitzat amb un total de 22 negocis a la comarca. En aquest primer punt del procés, el nostre equip de consultors pretén analitzar tot un seguit d'aspectes que forment part de la promoció i difusió digital dels negocis així com d’anàlisi a la millora de les competències i habilitats digitals dels punts de venda.

Entre d'altres, es tracten aspectes vinculats a la geolocalització, els mitjans propis digitals de cada negoci, els mitjans pagats i els mitjans socials que utilitzen com a mecanisme de relació amb les persones consumidores.

Amb aquest projecte, el nostre equip segueix enfortint una línia de treball orientada a impulsar les competències i aptituds digitals del teixit empresarial atenent a les seves capacitats i necessitats individuals.