Skip to main content

Pla per a la implementació d’una APEU a Platja d’Aro

29 Octubre 2021
Ajuntament de Castell - Platja d’Aro

L'Ajuntament de Platja d'Aro ens ha encarregat un estudi per a la implementació d'una Àrea de Promoció econòmica Urbana (APEU) al seu municipi .

Es tracta d'un projecte que pretén la creació d'una primera prova pilot per a la implementació d'aquest projecte al seu municipi.

Després que des del mateix consistori s'ha treballat en diferents mesures d'impuls de la col·laboració pública privada, en aquesta ocasió l'ajuntament vol cercar la viabilitat per implementar una primera prova.

En aquest sentit, el treball partix de la base de treball en els diferents àmbits següents:

  • Reconeixement dels cens comercials i delimitació de l'àrea potencial per a la creació d'una APEU.
  • Creació dels indicadors comercials necessaris per projectar l'àrea delimitada i determinar-ne la seva viabilitat.
  • Reconeixement de l'àrea objecte d'estudi pel que fa al grau d'associacionisme comercial i de les mesures de projecció de l'espai urbà.
  • Treball transversal amb el sector privat per tal d' elaborar un pla d'acció transversal, participar i consensuar amb els diferents agents de la ciutat.
  • Definició del propòsit de les APEU i concreció dels programes de treball futurs de la mateixa Area de Promoció Econòmica Urbana.

Amb aquest nou projecte, la nostra consultora segueix treballant en la cerca de projectes que impulsa la col·laboració pública privada en l'àmbit de l'activitat comercial urbana.