Skip to main content

Pla per a l’enfortiment i impuls de les Vies Verdes

28 Novembre 2019
Consorci Vies Verdes

El Consorci de les Vies Verdes impulsa un pla de mesures per a l’enfortiment del seu model de gestió comercial. 

Les Vies Verdes són la sèrie d’infraestructures creades a sobre d’antics trams ferroviaris, en entorns naturals per a l’ús de totes aquelles persones tant a peu com en bicicleta, o vehicle no motoritzat. Es tracta d’una xarxa de traçats accessibles i d’atractiu turístic que tot el territori gironí. El camí ral de Campdevànol, les rutes del Carrilet Olot (Girona i Girona) i la ruta del Ferro i del Carbó (Ripoll – Sant Joan de les Abadesses – Ogassa) són alguns dels noms d’aquestes vies.

Pel que fa a l’objectiu del projecte, aquest descansa en definir tot un seguit de mesures concretes  que han de contribuir a la consolidació d’aquest projecte dins l’estructura social, econòmica i turística a les comarques gironines, i a la resta de Catalunya, en general.

El citat pla d’actuacions preveu definir els àmbits i les mesures específiques per fer de les Vies Verdes, un referent no només en le seu model de gestió sinó també pel que fa a la seva transformació digital, de comunicació així com de col·laboració transversal amb els diferents agents del territori ja siguin de caràcter econòmic així com de diferents sectors publico i privats (educatius, socials, culturals, esportius,...).

Amb la realització d’aquest projecte, el nostre equip de treball segueix plantejant i apostant per a la diversificació cap a novies línies d’impuls del màrqueting territorial a Catalunya.

El projecte serà dirigit pel nostre director, el Sr. Oriol Cesena, i comptarà amb la creació d’un equip de suport intern i extern a la nostra empresa que participarà en la definició del projecte.