Skip to main content

Revisió del Pla de Dinamització Comercial a Sant Feliu de Guíxols

02 Novembre 2020
Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

L'Ajuntament vol revisar el model de dinamització comercial de la ciutat i els seus diferents nuclis. Tanmateix, i amb vista a realitzar aquesta anàlisi, el mateix consistori es planteja l'oportunitat que aquest sigui un treball realitzat amb la plena i màxima participació del seu equip tècnic, polític i amb la participació i implicació dels agents comercials que formen part de la promoció i dinamització comercial i econòmica del municipi.
Així mateix, des de Focalizza es pretén realitzar un treball amb l'objectiu d'elaborar un pla de dinamització del comerç urbà que determini les diferents polítiques públiques que cal desenvolupar per a la promoció i dinamització del comerç urbà.


El Pla de dinamització del comerç urbà del municipi s'estructurarà en dues grans fases, les quals contemplen el següent contingut:
La realització d'un reconeixement del comerç urbà del municipi i el seu entorn, des d'una visió molt qualitativa i amb la participació i implicació dels diferents interlocutors del sector comercial.
La redacció d'un pla d'actuació que inclogui aquelles polítiques de foment del comerç urbà així com actuacions de planificació comercial que es considerin oportunes.


Les propostes d'acció faran referència des de polítiques de promoció i foment de l'oferta de San Feliu de Guíxols, polítiques que contribueixin a la millora de l'espai urbà del municipi, polítiques de foment de l'ocupació i l'emprenedoria, així com, entre d'altres, la transformació i el foment de l'associacionisme comercial i econòmic com a motor activador i promotor de la ciutat.
Amb aquest treball, la nostra empresa segueix portant a terme projectes de dinamització comercial amb una clara vocació a desenvolupar i cercar noves fórmules de treball que facin més competitiu el comerç de trama urbana català.