Skip to main content

Pla per a la digitalització de les empreses del Baix Llobregat Nord

05 Novembre 2020
Ajuntament de Martorell i del Baix Llobregat Nord

Els ajuntaments del Baix Llobregat Nord estan impulsant un projecte d'enfortiment de la presència digital dels seus negocis. El projecte encarregat pretén definir tota una sèrie d'elements que contribueixin a impulsar els atributs de l'entorn digital com a part indissociable de l'activitat econòmica dels seus municipis.

En l'actualitat els reptes de molts negocis passen, inexorablement, per la digitalització dels seus respectius sectors. Els nous hàbits de consum i la proliferació de nous models de negoci digitals porten a les empreses a cercar mecanismes per incorporar el fet digital a la seva activitat comercial. En aquest sentit, la nostra empresa aposta per un treball d'assessorament i diagnosi digital individualitzada de cadascuna d'aquestes empreses. Així, a partir de l'estudi de les capacitats i les necessitats pròpies de cada empresa, es duu a terme una proposta feta a mida, una eina orientada a potenciar la visibilitat a la xarxa dels negocis que formen i doten de valor afegit al teixit empresarial de cada municipi.

A partir de tot un seguit de reunions individualitzades, el nostre equip de consultors analitza tot un seguit d'aspectes que forment part de la promoció i difusió digital de les empreses. Entre d'altres, es tracten aspectes vinculats a la geolocalització, els mitjans propis digitals de cada negoci, els mitjans pagats i els mitjans socials que utilitzen com a mecanisme de relació amb les persones consumidores.

Amb aquest projecte, el nostre equip segueix enfortint una línia de treball orientada a impulsar les competències i aptituds digitals del teixit empresarial atenent a les seves capacitats i necessitats individuals.