Skip to main content

Pla per a la modernització del mercat setmanal de Balaguer

22 Desembre 2020
Paeria de Balaguer

El municipi de Balaguer disposa d’un mercat setmanal, el dels dissabtes, amb una llarga trajectòria històrica, social i econòmica. Des de fa molts anys, aquest mercat ha actuat com a referent de la dinamització comercial del municipi i el seu entorn. El mercat s’ha convertit en
una de les referències comercials de moltes persones que, dissabte rere dissabte, compren en aquest mercat i visiten el municipi.
Amb el pas dels anys i fruit de la forta competitivitat, el mercat ha hagut de fer front a nous condicionants. Fem referència a aspectes com l’increment de la mobilitat, la creixent competència, l’aparició de nous formats de compra digital,... que han restat un cert atractiu a
aquest format tan tradicional.
Ha estat en aquest context en el que la Paeria de Balaguer ens ha encarregat un estudi dirigit a l’anàlisi del mercat així com a la definició d’un pla de mesures per a la modernització i l’optimització d’aquest mercat.
Així, el pla de treball proposat pretén desenvolupar tot un seguit d’accions que permetin fer, d’aquest mercat, un referent estratègic i turístic de Balaguer, al mateix temps que reforcin el seu posicionament comercial i econòmic de la comarca.
El projecte fixarà la màxima prioritat en la redacció de propostes que contribueixen a la modernització i reactivació del Mercat dels dissabtes. I, per això, s’ha plantejat un escenari en el qual aquesta fira comercial setmanal pugui esdevenir un punt de referència comercial i
turístic.
En termes generals, els objectius del treball es poden resumir en el disseny d’un concepte de mercat innovador que permeti tres grans objectius:

  • Diferenciar el mercat com un referent comercial i econòmic capaç de satisfer les necessitats dels habitants del municipi i rodalia.
  • Impulsar la competitivitat d’aquest model comercial amb tant arrelament a Balaguer.
  • Treballar la vivència lúdica i social de manera molt atractiva i dinàmica a efectes que Balaguer disposi d’un mercat de referència.

Amb aquest nou projecte, la nostra empresa segueix treballant en el suport i la definició de mesures que afavoreixin el model comercial de proximitat dels municipis catalans.