Skip to main content

Pla de mentoring i professionalització del comerç de Maó

23 Desembre 2020
Ajuntament de Maó

Davant el context actual, l’Ajuntament de Maó ha volgut posar en marza un programa de suport al moviment associatiu de la ciutat com una de les estratègies per a la reactivació i la promoció econòmica del municipi. Així, el consistori es planteja la necessitat de treballar en la professionalització del teixit associatiu de Mao a través de la realització d'un programa de mentoring a les entitats associatives així com al mateix equip tècnic i polític de Maó. Aquest programa es desenvoluparà en les següents fases:

1. Reconeixement i definició de la situació actual del comerç urbà de Maó així com de les seves estructures associatives. Aquesta primera fase promourà el reconeixement comercial per part del nostre equip tècnic així com del mateix ajuntament amb aspectes vinculats al reconeixement de l’estructura comercial de la ciutat, la imatge urbana, l’ús i dinamisme comercial que es fa de l’espai urbà.

2. Realitzaciód'un treball de suport i de diàleg amb els principals agents comercials de la ciutat. Aquesta segona part prendrà rellevància pel que fa al treball de recerca de consens i de brindar el suport necessari per a la professionalització i l'actualització del sector. Inclourà tot un seguit de trobades de debat amb els moviments associatius pel que fa a l’àmbit de l’activitat comercial urbana.

3. Finalment, el treball constarà d’una tercera fase en la que ens centrarem en la concreció de les principals línies estratègiques i els programes de suport a la dinamització de l'activitat comercial urbana que caldrà desenvolupar, tant de manera més immediata, com de cara als propers anys.

Amb aquest nou projecte, la nostra empresa segueix treballant en la cerca de nous formats de col·laboració amb els municipis que volen impulsar noves mesures de dinamització i enfortiment del comerç de proximitat com un dels principals sectors que caracteritzen els centres urbans de les ciutats mediterrànies.

Amb aquest nou projecte, Focalizza segueix treballant en la formulació d'estratègies per a la reactivació del teixit econòmic local, així com en l'empoderament del sector del retail per a connectar amb la societat local i la població del seu entorn.