Skip to main content

Pla per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics d’Olot

19 Desembre 2019
Barcelona

L’Ajuntament d’Olot, en el marc de la dinamització econòmica i comercial de la seva ciutat, s’ha plantejat la realització d’un projecte que posi en valor aquells establiments comercials amb un marcat caràcter emblemàtic.

En concret, l’ajuntament, impulsarà un programa de mesures que enforteixin l’activitat comercial urbana des d’una visió molt més àmplia i transversal que connecti amb la cultura, la història i els elements patrimonials de la ciutat. I ho farà, a partir del disseny de tot un seguit de mesures que posin en valor el comerç singular i emblemàtic de la seva ciutat.

Els objectius d’aquest programa pivotaran en la definició i redacció d’un pla de mesures per a la projecció dels comerços emblemàtics de la ciutat. De manera més específica, el treball també pretén assolir els següents aspectes:

  • Definir que entenem per a un establiment emblemàtic així com quin en són els seus límits i els principals atributs que els defineixen.
  • Definir i proposar aquelles categories materials i immaterials que estableixen que és un establiment emblemàtic i quins li són els principals atributs.
  • Catalogar i censar els establiments comercials emblemàtics a partir dels criteris acordats amb els diferents grups de treball creats prèviament.
  • Redactar un pla d’acció que marqui els objectius a assolir, els àmbits a treballar per a la protecció dels establiments comercials emblemàtics, així com la redacció d’un pla d’acció específic per a la promoció i protecció d’aquesta tipologia d’establiments comercials.

Amb aquest nou projecte singular, la nostra consultora segueix treballant en l’assistència i suport a projectes que tenen com a nexe comú la preservació del comerç de proximitat als municipis i ciutats catalanes.