Skip to main content

Pla de reactivació econòmica a Ribes de Freser

27 abril 2022
Ajuntament de Ribes de Freser

L’Ajuntament de Ribes de Freser ens ha encarregat la realització d’un pla per a la reactivació i enfortiment del seu teixit productiu.

Després d’aquests anys de pandèmia, així com del canvi de model productiu generat per la irrupció de les tecnologies, el municipi vol conèixer quin és l’estat general del seu teixit econòmic.

El citat reconeixement permetrà definir i redactar tot un seguit de mesures que facin del petit municipi un espai amb major capacitat de projecció dels seus negocis.

L’elaboració d’aquest projecte implicarà la realització de les següents fases d’anàlisi:

  • En primer lloc, un reconeixement previ del teixit productiu actual. El coneixement del comerç, els serveis, així com d’altres sectors de l’economia productiva. Aquesta primera fase aportarà una visió global sobre l’estat de situació actual, les inquietuds i necessitats de les parts implicades.
  • En segon lloc, el reconeixement dels espais d’interès econòmic i comercial permetran una definició clara sobre quines mesures es poden portar a terme en un futur proper pel que fa a l’impuls econòmic del municipi.
  • En darrer lloc, la proposta i definició real de mesures que permetin millorar el treball conjunt entre els agents del territori, l’impuls de mesures de preservació del teixit comercial, així com actuacions orientades a promoure una millora de la qualitat laboral de les empreses. Totes aquestes mesures guiaran a Ribes de Freser en la creació de programes que vetllin per dinamitzar el seu teixit productiu.

Amb aquest nou projecte, el nostre equip dona continuïtat a la diversificació empresarial de la nostra empresa, tot ampliant la nostra mirada cap al desenvolupament local en altres àmbits que van més enllà de la planificació i projecció del comerç.