Skip to main content

Projecte per a la reactivació de locals buits a Sant Josep de Sa Talaia

19 Juny 2023
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Sant Josep de Sa Talaia és un municipi de l’illa d’Eivissa amb una forta projecció turística. En general, la seva oferta turística es complementa amb un teixit comercial molt estacional que també dóna resposta a les necessitats de la població local. El municipi i els seus nuclis disposen d’una oferta comercial amb sectors de proximitat que donen cobertura a la compra del dia a dia. 

No obstant això, el model comercial del municipi també disposa d’un cert nombre de locals comercials buits que resten atractiu al municipi, els seus nuclis i els seus respectius eixos. És per aquest motiu, que el present projecte pretén definir possibles estratègies i mesures concretes que contribueixin a la reactivació del comerç i l'espai comercial urbà.

En aquest sentit, el projecte proposa la identificació dels locals buits disponibles i tot un seguit de mesures que cobreixen un ampli ventall de subjectes relatius a l’impuls de l’emprenedoria, l’impuls de mesures de caràcter social, actuacions d’impuls de la cultura popular en els locals buits, entre d'altres.

Així doncs, el projecte es divideix en dues fases. Una primera relativa a la definició de les possibles estratègies, i una segona i darrera fase pensada en la seva implementació.

El projecte s’ha realitzat durant els mesos de gener a maig de 2023.