Skip to main content

Pla de viabilitat de l'APEU del barri de Santa Eulàlia de L'Hospitalet

25 Juliol 2023
Grup de comerciants de Santa Eulàlia

El barri de Santa Eulàlia, de L'Hospitalet de Llobregat, és un espai comercial urbà amb la suficient entitat i concentració comercial com per explorar la viabilitat d’implementar les APEU com un element estratègic que promogui la millora de la competitivitat del teixit econòmic.

Així, des la principal entitat comercial del barri, se'ns ha encarregat un estudi per a la implementació d'una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) als principals eixos comercials del barri. Es tracta d'un projecte que pretén la creació d'una primera prova per a la implementació d'aquest model de col·laboració publicopriva a la ciutat de L'Hospitalet, per mitjà del desenvolupament de les següents fases de treball: 

  • Realització inicial del cens comercial i delimitació de l'àrea potencial per a la creació d'una APEU.
  • Creació dels indicadors comercials necessaris per projectar l'àrea delimitada i determinar-ne la seva viabilitat.
  • Reconeixement de l'àrea objecte d'estudi pel que fa al grau d'associacionisme comercial i de les mesures de projecció de l'espai urbà.
  • Treball transversal amb el sector privat per tal d'elaborar un pla d'acció transversal, participatiu i consensuat amb els diferents agents del barri.
  • Definició del propòsit de les APEU i concreció dels programes de treball futurs de la mateixa Àrea de Promoció Econòmica Urbana.

Amb aquest nou projecte, la nostra consultora segueix treballant en la cerca de projectes que impulsen la col·laboració pública privada en l'àmbit de l'activitat comercial urbana.