Skip to main content

Procés participatiu per la millora de l'espai urbà de Platja d'Aro

03 Mai 2022
Ajuntament de Platja d'Aro

 L’Ajuntament de Platja d’Aro es planteja la necessitat de transformar el seu espai urbà i fer-lo més amable. El propi consistori, disposa d’estudis que marquen el camí sobre com caldria transformar, en part, aquest espai urbà.

La mirada dels diferents actors com en són els comerços, la ciutadania,.... fan indispensable la realització de tot un seguit de trobades amb aquests diferents agents per tal d’escoltar les seves valoracions i poder, d’aquesta manera, definir un pla d’acció a curt termini, sobre com hauria de ser el procés de transformació d’aquest espai urbà.

En base a aquests antecedents, el consistori ens ha encarregat la realització d’un procés participatiu amb aquests agents, en el qual el nostre equip tècnic, orienti les diferents reunions a fi i a efecte que en puguin sortir conclusions i propostes consensuades.

Des del punt de vista metodològic, el treball es distribuirà en les següents fases:

  1. Reconeixement de treballs i identificació de les principals problemàtiques: el nostre equip farà un recull dels estudis elaborats i en farà la lectura corresponent per tal d’entendre el punt de partida.
  2. Reunió de seguiment i preparació amb l’equip tècnic de l’ajuntament: es realitzaran les reunions internes amb l’equip impulsor del projecte per tal d’entendre el seu funcionament i evolució.
  3. Reunions de treball amb els diferents agents previstos a efectes de treballar, debatre i enfocar les possibles mesures de millora de l’espai comercial urbà.
  4. Reunió de treball final amb l’ajuntament i el seu equip tècnic i/o polític per tal de valorar les propostes que s’han derivat de les reunions amb els agents.

Aquesta nova actuació del nostre equip s’engloba dins les mesures per enfortir la col·laboració publico privada com a mecanisme de consolidació dels espais urbans dels municipis.