Skip to main content

Programa d’assessorament als comerços de Premià de Mar

25 Gener 2018
Ajuntament de Premià de Mar

Focalizza ha col·laborat amb l’Ajuntament de Premià de Mar per fer un pas endavant en la línia de millora del teixit empresarial del municipi amb l’elaboració de tot un seguit de projectes d’assessorament individualitzats.

Les petites empreses i negocis de la majoria de municipis de Catalunya han experimentat profundes transformacions al llarg dels darrers anys. En general, la proliferació de noves fórmules empresarials, l’ús de noves i millors tecnologies,… han contribuït a generar una pèrdua de competitivitat del teixit empresarial del país, especialment, en els sectors on no s’han plantejat la millora o l’adaptació als nous requeriments competitius del mercat, ja sigui pel que fa a les infraestructures físiques, a la formació del capital humà, a l’aplicació de noves tecnologies i nous mètodes de gestió, etc.

El treball se centra en tres parts clarament diferenciades:

  • En primer lloc, Focalizza realitza una primera fase de context comercial en que es tracten les principals característiques del punt de venda (perfil i dades del negoci, l’activitat i oferta comercial, la imatge exterior, els serveis i identificació dels productes, la dinamització comercial i el perfil del client).
  • En segon lloc, una segona fase de debat, Focalizza du a terme el reconeixement i identificació dels punts susceptibles de millora, o bé que ja ho fan de forma correcta, i en la que, a partir d’un quadre de tots els punts de contacte d’un establiment amb la seva clientela, es fa un anàlisi valorant l’estat actual de cadascun d’aquests ítems. En aquest sentit, Focalizza utilitza un sistema de semàfors per tal de fer més entenedor, a l’empresariat, l’estat de cadascun dels punts de gestió comercial del seu negoci.
  • En una tercera fase, el treball de Focalizza se centra a presentar tot un seguit de propostes que pretenen actuar com a punt de partida per a la millora del funcionament del negoci. Aquestes fan referència a aspectes com l’estratègia i l’enfocament del negoci, la seva imatge exterior i interior, així com possibles accions de fidelització comercial.

El projecte es realitzarà entre els mesos d’octubre a desembre de 2017 per part de l’equip de professionals de l’empresa Focalizza.