Skip to main content

Programa de formació Barcelona Activa per a la dinamització del comerç

21 Juny 2017
Barcelona Activa

Barcelona Activa vol impulsar la dinamització del comerç de Barcelona. És per aquest motiu que Focalizza, per tercer any, participa en un programa de formació d’aquest òrgan de desenvolupament econòmic de Barcelona per tal de promoure eines per a dinamitzar el teixit comercial. En aquest cas, el programa està dirigit als responsables de promoció econòmica i als principals representants de les associacions de comerciants del municipi.

El programa es divideix en 4 blocs, amb una durada de 8 h cada un d’ells. Aquests, engloben aspectes vinculats a la definició de polítiques públiques de planificació de la ciutat, a més de polítiques de planificació comercial.

Tot seguit, es descriuen els diversos blocs:

  • Bloc 1. Planificació de l’activitat comercial: Nous models de dinamització del comerç. En primer lloc, es parlarà sobre l’evolució de les polítiques públiques en matèria de promoció i dinamització comercial. Els possibles models de dinamització, les seves particularitats i algunes bones pràctiques que es duen a terme a escala nacional i internacional.
  • Bloc 2. Com iniciar un procés d’anàlisi comercial: Instruments d’anàlisi. En segon lloc, s’exposaran les principals eines i els processos de màrqueting que tot equip tècnic ha de conèixer. Aquest factor és essencial per dur a terme un projecte de dinamització comercial. Es tractaran  aspectes com el reconeixement de l’entorn, les eines d’investigació d’anàlisi del comerç, etc. També es dissenyarà un pla d’acció amb les seves diferents fases.
  • Bloc 3. Campanyes de màrqueting seductores en el comerç urbà: El valor de la marca. El tercer bloc es centrarà en el màrqueting i la seva aplicabilitat en les polítiques de dinamització comercial. Es reflexionarà sobre les campanyes de màrqueting que s’estan portant a terme actualment, així com es debatrà sobre la seva idoneïtat i eficiència a ulls de la dinamització comercial.
  • Bloc 4. Assessorament comercial i retail màrqueting. El darrer bloc inclourà els diferents mecanismes existents per tal de millorar la competitivitat dels establiments. Aspectes com nous formats de gestió d’un punt de venda, noves tendències digitals aplicades al comerç, etc. Per últim, es treballarà per tal d’assolir els coneixements necessaris per desenvolupar una auditoria comercial com ara la imatge exterior, la imatge interior, la circulació, els serveis,...

El Sr. Oriol Cesena durà terme els 4 blocs. Cal especificar que, tot i així, es comptarà amb la presència de destacats professionals els quals participaran en l’exposició de bones pràctiques del món del comerç urbà.