Skip to main content

Programa de Treball, Tecnologia i Talent (TTT) de la restauració de Santa Coloma de Gramenet

18 Octubre 2021
Grameimpuls

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i dins el programa TTT,  ens ha encarregat un projecte de suport a la transformació digital del sector de la restauració de la ciutat.

Les tecnologies digitals han condicionat el context comercial actual i han suposat un canvi molt important en la manera que les persones i els consumidors es relacionen amb les marques.

Entre d’altres, la irrupció de la tecnologia, ha incidit en la manera de relacionar-se de les persones, en com prenen les seves decisions i en com interactuen amb qualsevol tipus de negoci.

De la mateixa manera, la digitalització ha creat una elevada pressió sobre els models de gestió comercial fins al punt que la gran majoria de negocis s’han vist obligats a iniciar un procés de reflexió sobre com cal treballar la digitalització en els seus negocis.

En el cas de la restauració, aquest fet no en queda al marge. Les eines digitals i tecnològiques que es troben a mans de les persones consumidores han contribuït a que molts d’aquests negocis es vegin obligats a prendre mesures que els portin cap al camí de la seva transformació digital així com en l’impuls de plans específics per a la seva digitalització.

En aquest sentit, el present projecte pretén impulsar un pla de digitalització i transformació digital del sector de la restauració a que inclogui els següents objectius:

  • Promoure un espai de sensibilització en relació al que suposa la transformació digital.
  • Impulsar eines per a l’auto aprenentatge i la diagnosi digital del sector de la restauració colomenca.
  • Impulsar un pla de suport i acompanyament individualitzat a un grup de 15 restaurants de la ciutat que els permetin desenvolupar un pla de treball específic pel que fa a la seva transformació digital.

El projecte es portarà a terme entre els mesos de desembre de 2021 a abril de 2022.