Skip to main content

Projecte d’impuls de la digitalització dels comerços associats a Gran Centre Granollers

19 abril 2018
Associació Gran Centre Granollers

L’Associació Gran Centre Granollers està impulsant un projecte d’enfortiment de la presència digital dels seus establiments associats. El projecte encarregat pretén definir tota una sèrie d’elements que contribueixin a impulsar els atributs de l’entorn digital com a part indissociable de l’activitat del comerç tradicional.

A l’actualitat els reptes del comerç passen, inexorablement, per la digitalització del sector. Els nous hàbits de consum i la proliferació de nous models de negoci digitals porten el petit comerç a cercar mecanismes per incorporar el fet digital a la seva activitat comercial. En aquest sentit, Focalizza, aposta per un treball d’assessorament i diagnosi digital individualitzada dels punts de venda. Així, a partir de l’estudi de les capacitats i les necessitats pròpies de cada establiment, es duu a terme una proposta feta a mida, una eina orientada a potenciar la visibilitat a la xarxa dels establiments que formen i doten de valor afegit al comerç de proximitat.

L’Associació Gran Centre Granollers és un referent de dinamització territorial transversal. L’entitat articula els pilars ciutat, cultura i comerç per tal d’assolir el desenvolupament social, cultural i econòmic de la Ciutat de Granollers. D’aquesta manera, Gran Centre Granollers esdevé una de les millors mostres del que és el  model de comerç genuí català. En aquest sentit, el treball d’impuls de la presència digital dels establiments que estem duent a terme és un pas més de l’Associació per continuar esdevenint una entitat referent en el sector.

Amb aquest projecte, el nostre equip segueix enfortint una línia de treball orientada a impulsar les competències i aptituds digitals del petit comerç atenent a les seves capacitats i necessitats individuals.