Skip to main content

Projecte de suport a la dinamització del sector de la restauració i la gastronomia a Santa Coloma de Gramenet

15 Març 2018
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha impulsat un projecte de dinamització de l’activitat de restauració i gastronòmica del centre del seu municipi. Es tracta d’un projecte que pretén la construcció d’un clúster de restauració que posi en valor aquest sector dins la seva ciutat.

El projecte inclou els següents camps:

  • Diagnosi a una seixantena de restaurants del centre del municipi. Aquesta diagnosi incorpora un pla d’acció i un pla de treball i d’inversions per a la millora de la imatge i el funcionament d’aquests establiments.
  • Un programa de formació i assessorament individualitzat a cadascun dels restaurants que participin en l’esmentat projecte.
  • Al mateix temps, el projecte incorpora tot un seguit de línies de treball complementàries. Es tracta d’àmbits d’actuació que pretenen incentivar els següents elements: El foment de producte local; l’impuls d’un moviment associatiu pel que fa a la restauració; i l’impuls de campanyes de promoció i consum local i responsable.
  • La col·laboració amb d’altres sectors productius del municipi que vulguin impulsar la restauració colomenca. Fem referència als mercats municipals, establiments d’alimentació,…
  • L’anàlisi de l’urbanisme comercial dels espais amb presència d’oferta de restauració al centre de la ciutat. Fem referència a l’amabilització del carrers, la millora del seu mobiliari urbà,…
  • Impuls de tot un seguit d’actuacions que promoguin el consum de productes de proximitat i de cuina saludable entre els restaurants del centre de la ciutat que s’adhereixin a aquest projecte.

Es tracta, doncs, d’un projecte molt ambiciós. Un treball amb un sentit molt pràctic que pretén dinamitzar l’economia local del municipi. Aquest es portarà a terme entre els mesos de maig a desembre d’enguany, i anirà sota la direcció el nostre director, el sr. Oriol Cesena.