Skip to main content

La ciutat d'Eivissa s'afegeix al projecte d'Emblemàtics de les Illes Balears

10 Novembre 2022

L’Ajuntament de la ciutat d'Eivissa vol formar part del projecte Emblemàtics, el qual valora aquells establiments comercials amb un marcat caràcter emblemàtic.

Els objectius d’aquest programa se centren en la definició i redacció d’un pla de mesures per a la projecció dels comerços emblemàtics del municipi. De manera més específica, el treball dut a terme per la consultora Focalizza són els següents:

  • Identificar els establiments candidats a ser comerços emblemàtics i concretar una entrevista o trobada. 
  • Reconeixement presencial amb els locals elegits i contactats prèviament.
  • Avaluació i categorització de la informació recollida sobre els establiments comercials emblemàtics a partir dels criteris acordats amb els diferents grups de treball creats prèviament.
  • Redactar un pla d’acció que marqui els objectius a assolir, els àmbits a treballar per a la protecció dels establiments comercials emblemàtics, així com la redacció d’un pla d’acció específic per a la promoció i protecció d’aquesta tipologia d’establiments comercials.

Amb aquest nou projecte singular, la nostra consultora segueix treballant en l’assistència i suport a projectes que tenen com a nexe comú la preservació del comerç de proximitat als municipis i ciutats.