Skip to main content

Reconeixement dels establiments emblemàtics d'Igualada

16 Gener 2023
Ajuntament d'Igulada

L’Ajuntament d’Igualada segueix desenvolupant accions estratègiques per a l’enfortiment del seu comerç. Així, a accions anteriors com un pla específic per a l’espai “outlet” de l’Avinguda Balmes i un pla d’enfortiment comercial de l’Eix Centre de la ciutat, el consistori es vol centrar ara en el reconeixement i posada en valor dels establiments emblemàtics igualadins.

En concret, el projecte impulsat per l’ajuntament es basa en el desenvolupament de les següents accions:

  • Definir que s'entén per establiment emblemàtic en el context igualadí, tot considerant paràmetres com la data d’inici de l’activitat, les generacions al capdavant del mateix, el seu vincle amb els sectors socials, culturals, associatius,...
  • Organitzar una comissió tècnica encarregada d’avaluar i donar estructura al projecte tot proposant categories i criteris.
  • Estructurar la recollida d’informació i la seva posterior avaluació sota criteris tècnics i objectivables però també sense perdre de vista el valors més de caràcter subjectiu propis d’aquests establiments
  • Donar suport en la definició d’un llistat d’establiments emblemàtics d’Igualada.

Amb aquest projecte, la nostra consultora segueix treballant en l’assistència i suport a projectes que tenen com a nexe comú la preservació del comerç de proximitat als municipis i ciutats catalanes.