Skip to main content

La regidoria de comerç

27 Juliol 2022
Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ens ha encarregat la realització d’una publicació relativa al món del comerç i l’activitat econòmica del sector. Sota el nom “La Regidoria de comerç” s’ha creat un recurs que pretén proporcionar els coneixements bàsics i les principals eines per fer front als nous reptes amb què es troba el teixit comercial dels nostres pobles i ciutats, així com elaborar un contingut específic que pugui servir a les persones que s’incorporin al càrrec de la regidoria d’un ens local.

Ja en relació als continguts, aquest és un recurs digital que tracta els principals àmbits del món del comerç. Des dels seus orígens, els reptes, el marc competencial, les mesures més destacades, les tendències, el rol de la digitalització en el sector, entre d’altres. Així,  la persona lectora pot anar seguint els continguts i comprenent com des de les administracions locals es pot potenciar i dinamitzar el sector.

El recurs també ofereix múltiples exemples i enllaços relatius al sector i acaba amb un espai de bibliografia i glossari en el que es poden trobar múltiples eines i idees per seguir impulsant el teixit comercial urbà.

Amb aquest nou projecte, el nostre equip segueix treballant en la generació de coneixement a través del disseny de recursos i continguts pedagògics per al sector.

Poden trobar més informació en els següents enllaços:

https://formawiki.diba.cat/pub/electes/0967f3ce_la_regidoria_de_comerc/

https://www.focalizza.com/recursos

https://www.focalizza.com/blog