Skip to main content

Segona Edició del Pla de Dinamització de la Restauració a Santa Coloma de Gramenet

28 Gener 2019
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha impulsat un projecte de dinamització de l’activitat de restauració i gastronòmica del centre del seu municipi. Es tracta del segon pla d’aquestes característiques que porta a terme el consistori, i que pretén potenciar la restauració de la ciutat.

El projecte inclourà els camps:

Una primera fase de diagnosi a una setantena  de restaurants dels diferents barris de la ciutat. Aquesta diagnosi incorpora un pla d’acció i un pla de treball per a la millora de la imatge i la gestió de cadascun d’aquests negocis. També contempla la realització d’un programa de formació i assessorament individualitzat als restaurants que participin en aquest programa.

Ple que fa referència a la primera part, la de les diagnosis, aquestes es traduiran en la visita del nostre equip d’experts, els quals, analitzaran, de manera individualitzada, tots aquells aspectes exteriors i interiors de l’establiment, així com aquells factors que poden definir l’estat actual de cada establiment de restauració.

Posteriorment a la realització de la diagnosi, el nostre equip proposarà tot un seguit de mesures de millora que es presentaran a  cada restaurant, i als que es donarà suport a la seva implementació. Fem referència a aspectes vinculats a l’aparador, la imatge exterior, la imatge interior, l’ambientació del negoci, les seves eines de comunicació i promoció digital,… Aquest suport es realitzarà a través de visites individualitzades a cada negoci. El projecte es complimentarà amb tot un seguit d’eines de treball com són jornades de dinamització del sector, etc.

Es tracta, doncs, d’un projecte molt ambiciós. Un treball amb un sentit molt pràctic que pretén dinamitzar l’economia local del municipi. Aquest es portarà a terme entre els mesos de març a novembre de 2019, i anirà sota la direcció del nostre director, el sr. Oriol Cesena.