Skip to main content

L'Ajuntament de Selva impulsa un Pla de desenvolupament turístic

22 abril 2022
Ajuntament de Selva

L’Ajuntament de Selva, Mallorca, ens ha encarregat l’elaboració d’un pla de desenvolupament turístic del seu municipi.

Selva és un municipi de poc més de 4.000 habitants i que s’organitza al voltant de 5 nuclis poblacionals, en concret: Selva, Binibona, Biniamar, Caimari i Moscari. Aquests llogarets presenten singularitats i identitats pròpies, amb una marcada presencia de les tradicions i la cultura popular. A banda dels llogarets, el municipi disposa de nombrosos recursos turístics destacant la Serra de Tramuntana, el Monestir de Lluc i Sa Tafona de Caimari.

A Selva destaca la seva oferta d’allotjament, especialmente pel que fa als establiments d’agroturisme i la restauració amb establiments que estan fent una ferma aposta per posicionar Selva i el producte local.

És en aquest context, on, des del propi consistori, s’ha volgut impulsar un pla d’enfortiment del sector turístic que tingués en compte les particularitats dels llogarets i els actius turístics que li són propis.

Així doncs, el nostre equip de treball impulsarà, sota un pla turístic concret, tot un seguit de mesures específiques que defineixin quin ha de ser el model de desenvolupament turístic de Selva per als propers anys.