Skip to main content

Seminaris per al foment del producte local de Menorca

15 Novembre 2018
Consell Insular de Menorca

Després d’haver realitzat un pla estratègic sobre el desenvolupament de la marca Made in Menorca així com dels diferents productes locals agrolimentaris, el Consell Insular de Menorca ha decidit fer un pas més, i ens ha encarregat tot un seguit de seminaris empresarials que contribueixin a enfortir el teixit agroalimentari i emprenedor de l’illa.

Per aquest motiu, i durant els mesos d’octubre a novembre realitzarem fins a un total de sis seminaris que aniran dirigits a la millora competitiva i pofessionalitzadora de Menorca.

Pel que fa al continguts del programa formatiu, en primer lloc, es realitzaran un seguit de seminaris vinculats a la temàtica comercial. Aquests tractaran aspectes vinculats molt específicament a les vendes i al foment de l’experiència de compra del consumidor. Els primers seminaris permetran que els seus assistents prenguin consciència sobre com han canviat els hàbits i les formes de compra i sobre com cal reenfocar els negocis per a tenir majors garanties d’èxit.

En segon lloc, es realitzaran tot un seguit de seminaris orientats a la venda i al lideratge comercial. Aquests, serviran perquè les persones emprenedores que hi assisteixin puguin introduir-se en el món del lideratge de gestió i disposar d’un major empoderament.

El tercer i darrer gran bloc, anirà dirigit a treballar el món digital i sobre com aquest incideix de manera molt notòria en les estructures comercials de les empreses. Aquests seminaris inclouran tan la part estratègica com operativa del món digital, així com de les eines que el defineixen.

Pel que fa al format dels seminaris, seran impartits en horari de migdia i tindran una durada de 4 hores cadascun d’ells. Tots els tallers compaginaran la part conceptual, amb l’exposició de casos pràctics reals. Els tallers també oferiran una part de debat entre i amb les persones que hi assisteixin.