Skip to main content

Estudi de viabilitat per a la implementació d'una APEU a la ciutat de Tarragona

20 Octubre 2021
ESPIMSA

Des que el passat mes de gener el Govern Català va impulsar la nova Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya, coneguda com a Llei APEU, han començat a emergir iniciatives valentes i pioneres al llarg del territori català.

Una d'aquestes iniciatives és la impulsada per la ciutat de Tarragona, on, a partir de la col·laboració publicoprivada, es persegueix promoure la projecció exterior i millorar l'experiència de compra de les zones comercials urbanes madures de la ciutat. Tarragona, conscient del seu lideratge al sector, vol anar un pas més enllà tot optant per aquest model de col·laboració i gestió. En concret, la participació de Focalizza es centrarà en els següents elements:

  • Reunions de seguiment per a la delimitació de les zones comercials objecte de les APEU.
  • Definició dels mecanismes d'anàlisi per a la implementació de les APEU.
  • Suport en la definició dels elements que han de liderar la creació de l'APEU.
  • Suport en les diferents passes necessàries per promoure la votació de l'APEU i la seva preparació posterior.

Amb aquest projecte, la nostra consultora continua la línia de treball orientada a donar suport als municipis que vulguin promoure nous models de col·laboració pública privada, molt especialment, en el camp de la dinamització dels espais comercials urbans, la professionalització i la millora competitiva. de l'espai comercial urbà.