Skip to main content

Anàlisi de la cadena de valor del sector salut a l'Hospitalet de Llobregat

26 abril 2022
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ens ha encarregat la realització d’un estudi per a l’anàlisi de la cadena de valor del sector salut i d’empreses de serveis auxiliars. Es tracta, per tant, d’un projecte que tingui com a finalitat específica, l’impuls de mesures per a la millora de l’ocupabilitat i la transformació digital de les empreses que formen part de la cadena de valor de la salut a l’Hospitalet de Llobregat. El projecte també pretén conèixer les necessitats en matèria digital de les empreses que formen part de la cadena de valor de la salut així com la identificació d’aquestes mateixes necessitats de les persones treballadores.

Pel que fa a la metodologia de treball, aquesta es basa en les següents línies:

  • Identificació dels coneixements i les habilitats digitals d’aquest col·lectiu d’empreses, prèviament identificades pel propi consistori.
  • Elaboració de grups de treball amb les empreses que formin part de la cadena de valor de la salut i que han estat identificades, prèviament, pel mateix ajuntament:
  • Realització de grups de treball, focus grup, per tal d’identificar les necessitats digitals d’aquestes empreses pel que fa a les seves habilitats, competències, capacitat de comunicació i comercialització.
  • Disseny d’una enquesta per tal de conèixer les competències digitals d’aquestes empreses que forment part de la cadena de valor de la salut i dels serveis auxiliars.
  • Definició de recomanacions i propostes concretes per la transformació digital de les empreses incloses en el projecte i sempre dins el marc de la cadena de valor de la salut.

Després d’haver realitzat projectes similars a Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Premià de Mar i Cervelló, la nostra empresa segueix apostant per la diversificació de serveis, sempre dins l’àmbit del desenvolupament territorial.