Skip to main content

Estudi de viabilitat de l'APEU d'Olesa de Montserrat

19 Setembre 2022
Ajuntament d'Olesa de Montserrat

L’ajuntament d'Olesa de Montserrat ens ha encarregat un estudi per a la implementació d'una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) al municipi.

Es tracta d'un projecte que pretén la creació d'una primera prova pilot per a la implementació d'aquest projecte en l'espai comercial més dinàmic del municipi.

L’ajuntament ja ve treballant en l'impuls de polítiques de promoció del comerç de proximitat a Olesa i la nostra consultora ha tingut ocasió de participar d'alguns dels projectes impulsats pel consistori, com ara la Jornada "Condicionants de futur”, que va tenir lloc a finals de l'any 2019, el Pacte per a l'activitat comercial urbana del mateix any i, més anteriorment, el Pla de promició comercial

Ara, així doncs, l'Ajuntament es planteja estudiar la viabilitat de la implementació d’aquest nou model de gestió per la zona amb major dinamisme comercial. 

Així, el projecte pretén analitzar els següents àmbits:

  • Realització inicial del cens comercials i delimitació de l'àrea potencial per a la creació d'una APEU a Olesa.
  • Creació dels indicadors comercials necessaris per projectar l'àrea delimitada i determinar-ne la seva viabilitat.
  • Reconeixement de l'àrea objecte d'estudi pel que fa al grau d'associacionisme comercial i de les mesures de projecció de l'espai urbà.
  • Treball transversal amb el sector privat per tal d'elaborar un pla d'acció transversal, participatiu i consensuat amb els diferents agents de la ciutat.
  • Definició del propòsit de les APEU i concreció dels programes de treball futurs de la mateixa Àrea de Promoció Econòmica Urbana.

Amb aquest nou projecte, la nostra consultora segueix treballant en la cerca de projectes que impulsen la col·laboració pública privada en l'àmbit de l'activitat comercial urbana.